Giáo dục con

Giới thiệu về giáo dục sớm dành cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Giáo dục sớm là gì? Tại sao phải giáo dục sớm? Nếu không giáo dục sớm thì như thế nào?